Share

burzaBurza je poslovno organiziran prostor na kome se trguje vrijednosnim papirima, novcem i stranim sredstvima plaćanja. Često se umjesto imena burza koristi naziv i robna burza iz jednostavnog razloga što ime potječe od engleskog naziva Stok Market što znači tržište roba (stock-roba ili zaliha). Burza u tom smislu jeste tržište roba i to u fizičkom smislu, iako se isporuka robe ne vrši na mjestu gdje se roba fizički orgamizuje. Svejedno, burza je institucija financijskog tržišta, ali je i sama po sebi financijsko tržište. Sve burze u svijetu su institucije organiziranog financijskog tržišta kapitala, gdje se posluje po strogo utvrđenim pravilima i predstavljaju samostalne organizacije. Kao takva, svaka burza posjeduje vlastiti poslovni prostor kao i poslovna pravila. Inače, predmet trgovanja na burzi je standardiziran da bi bio lako zamjenjiv, a u cilju da se trgovina na burzi odvija na jednostavan, brz i učinkovit način. Upravo na takav način je omogućeno odsustvo predmeta trgovanja sa mjesta na kome se trguje. Prema tome, burza je mjesto gdje se sklapaju poslovi, dok se isporuke i plaćanja odvijaju van burze. Važno je napomenuti da se svi sklopljeni poslovi, zapravo financijske transakcije koje prate pravila o radu burzovnih službi pod strogim nadzorom državne vlasti.

Burza ili burzovna trgovina na nekom tržištu predstavlja pokazatelj da je to tržište sigurno i da ne postoje netržišni rizici u poslovanju. Dakle, burza osigurava zakonito obavljanje trgovine, zaštitu interesa sudionika na burzi, poštivanje pravila i standarda ponašanja svih sudionika, kao i da pruža informacije za javnost o svemu značajnom za rad berze. Na burzi mogu trgovati isključivo članovi burze, a to su brokersko-dilerska društva i ovlaštene banke, a prijem u članstvo burze se vrši na osnovu podnesenog zahtjeva i dokumentacije propisane aktima burze. Burza ima zadatak da ispuni načelo ravnopravnosti članova burze, a svaki
lan burze je dužan pridržavati pravila članstva.

Burza može biti, prema burzanskom materijalu, robna i financijska. Robna burza podrazumijeva trgovanje različitim vrstama roba kao što su kava, nafta, žito, pamuk, plemeniti metali, nemetali, šećer i dr.. Financijske burze se dalje dijele na univerzalne i specijalizirane, gdje su univerzalne berze one na kojima se trguje vrijednosnim papirima i predstavljaju financijske instrumente na tržištu kapitala (vlasničke i dugoročne dužničke vrijednosne) ili se trguje kratkoročnim vrijednosnim, novcem, devizama, financijskim derivatima (fjučersi i opcije) i zlatom. Specijalizirane burze podrazumijevaju trgovanje određenim burzovnim materijalom ‘prema tome nose naziv, kao na p. rimer: devizne burze, burze zlata i plemenitih metala itd.. Gotovo da ne postoje tržišta na kojima ne djeluje bar jedna burza, a jačanje burze kao financijske institucije predstavlja jedan od najboljih pokazatelja da je određeno tržište živo sa zdravom konkurencijom i da se financijsko poslovanje u odvija pod kontrolom državnih organa. Na prostoru Jugoistočne Europe funkcionira više organiziranih burzi, a najvažnije za našu zemlju i regiju su Zagrebačka burza, Zagrebačka, Sarajevska, Banjalučka, Budimpeštanska, Atenska i dr.. Najmoćniji svjetski burzovni centri su Njujork, Tokio, Frankfurt i Chicago, a najveća burza vrijednosnica je Njujorška burza.

Otkrijte i što je to Forex i kako ekonomija utječe na osciliranje cijena na tom tržištu.

Share