Ekonomija

Share

ekonomijaEkonomija je znanost koja se bavi analizom i produbljivanjem znanja iz oblasti ekonomskih zakonitosti i pojava u društvenoj proizvodnji. Inače, riječ Ekonomija ima grčko porijeklo (oikos – kuća i nomos – zakon) i označava disciplinu u području društvenih znanosti koja proučava kako društvo uprotrebljava ograničene resurse za proizvodnju određenih dobara i usluga te princip raspodjele u društvu. Shodno tome, ekonomija počiva na činjenici da bez obzira koliko je ekonomija neke zemlje razvijena ona ne može beskonačno proizvoditi u dovoljnoj mjeri za potrebe svog stanovništva. Osim toga, budući da su sva dobra kojima jedna zemlja raspolaže ograničenog karaktera, ekonomija svoj znanstveni princip bazira na stanovištu analize odnosa proizvodnje, odnosno racionalnosti uporabe ograničenih resursa i neograničenih ljudskih potreba. Ovaj aspect je u društvenim znanostima poznat pod nazivom Klasična ekonomska teorija, a ekonomija se prema svom predmetu proučavanja dijeli na mikroekonomiju i makroekonomiju.

Dalje, prirodan i logičan nastavak govori da neklad između potreba stanovništva i mogućnosti dobara iziskuje pronalaženje načina najučinkovitiji način proizvodnje i raspodjele dobara, tako da učinkovitost postaje bitna karakteristika svake ekonomije bez obzira o kojoj je zemlji riječ. Upravo iz toga proizlaze temeljni principi ekonomije, koja se zapravo trudi da odgovori na tri ključna pitanja – šta, zašto / kako i za koga? Ekonomija svake zemlje postavlja zadatak društvu da jasno utvrdi koju robu treba proizvoditi, način na koji će se odvijati proizvodnja kako bi bila najefikasnija i kako se proizvedena dobra rasporede. Osim toga, detaljnija proučavanja ekonomije bave se kategorijama kao što su: inflacija, nezaposlenost, poslovni ciklusi i dr.. Ovim i sličnim problemima se bave i druge srodne grane i nauke, a najvažnija među njima su svakako financije koje su tradicionalno ubrajane u ekonomsku discipline, mada se u suvremnoj teoriji sve vise i praktično izučavaju kao zasebna disciplina ali usko vezana za ekonomiju.

Sa aspekta tržišta kapitala i primjene elektroničkog poslovanja, ekonomija kao znanost predstavlja važan čimbenik globalizacije i međusobne povezanosti nacionalnih ekonomija. Investitorima iz cijelog svijeta je praktično omogućeno da brzo i efikasno mijenjaju strukturu svog investicijskog portfelja, prvenstveno u investiranju u vrijednosne papire, posebno ako se zna da sve svjetske burze (pa i zagrebačka burza) imaju isti cilj i način rada. Obzirom da je tržište kapitala sastavni dio financijskog tržišta, važno je napomenuti podatak da, iako je tržište kapitala definirano kao sustavno i relativno izravno sučeljavanje nositelja ponude i potražnje dugoročnih novčanih fondova, utvrđeno je da se samo oko 1 / 3 tržišnog prometa obavi na burzi, a ostali postotak izvan burze. Tržište kapitala obuhvaća sve sudionike trgovanja u koje spadaju grupacije brokera i dilera u ulozi katalizatorkih nukleusa tržišta, ali i krajnjih učesnika kao definitivnih nositelja ponude / potražnje dugoročnih novčanih fondova. Primjenom najsuvremenije informatičke tehnologije i razvojem financijskog tržišta, posebno u razdoblju s početka 21. stoljeća, omogućeno je investiranje na Forex Market-u kao necentralizovanom tržištu velikim investicijskim fondovima, ali i pojedincima / trejderima diljem svijeta. Posredstvom forex brokera sudjelovanje na globalnom financijskom tržištu je sve vise masovna pojava, a samim tim se osigurava i prisutnost mnogih u globalnim društvenim tokovima, čemu pripada i svjetska ekonomija.

Zagrebačka burza, odnosno ZSE predstavlja prozor domaće ekonomije. Pogledajte!

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Go to Top