Posts tagged tecajna lista

Srednji tečaj eura

0
Share

euroTečaj eura je obavezna tema dnevnih vijesti sa svoje tri vrijednosti, prodajni tečaj eura, srednji tečaj eura i kupovni tečaj eura. Tečaj eura najčešće se poistovjećuje sa odnosom eura i dinara, jer je euro ustaljen u našem narodu kao neki vid alternativne valute. Ma nje su interesantni odnosi između eura i dolara ili švicarskog franka, mada se jednako dnevno objavljuju vrijednosti svih stranih konvertibilnih valuta. Šta više, srednji tečaj eura više služi kao reper u kupoprodajnim odnosima, jer najčešće interesovanje zadržava prodajna ili kupovna cijena eura u odnosu na dinar, a sve ovisno kojoj se transakciji pristupa. Iako je na globalnoj financijskoj sceni najinteresantniji odnos eura i dolara izraženo u valutnom paru EUR / USD, u našoj zemlji je daleko manje zanimanje za tečaj dolara. Šta više, srednji tečaj eura se bitno prati na svim razinama financijskog poslovanja. Promatrano s aspekta globalne financijske scene, srednji tečaj eura ima značajnu ulogu u odnosu na mnoge valute iz razloga što većina zemalja u svijetu je manje ili više ekonomski upućenana zemlje Euro zone, posebno ako se uzme u obzir činjenica da je ekonomija Euro zone jedna od najmoćnijih u svijetu. Kada je riječ o našoj zemlji, srednji tečaj eura je prirodno jako važan u području izvozne politike, jer je dobar dio izvoza iz naše zemlje usmjeren ka zemljama iz Europske unije.
Srednji tečaj eura, odnosno odnos eura u odnosu na druge svjetske valute ima veliki značaj u međunarodnom sustavu financija, što proizlazi iz činjenice da se u međunarodnim ekonomskim odnosima sustav kupoprodaje obavlja u različitim novčanim nacionalnim jedinicama zemalja koje sudjeluju u trgovini dobara. Plaćanje se obično vrši u valuti zemlje koja prodaje određenu robu, gdje se za protuvrijednost računa konvertibilni iznos u valuti kupca. Postoje migućnosti kod kojih izvoznik potražuje naplatu u nekoj drugoj za koju ima opravdan interes. Nasuprot tome, kupac obično raspolaže svojom nacionalnom valutom, a da bi došao do strane valute mora izvršiti proces pretvorbe svoje valute u traženu valutu. Međutim, svakako se i kupac i prodavač pojavljuju na deviznom tržištu, gdje se dalje mjeri odnos valuta u vidu valutnih parova na globalnom financijskom tržištu. Trgovci valutama na Forex-u sudjeluju na način investiranja kupnjom i prodajom valuta, a da pri tom prate najvišu i najnižu cijenu koju dostiže određen valutni par. U ovom slučaju srednja vrijednost nema bitnu ulogu, au našem slučaju, srednji tečaj eura u odnosu na druge valute nije interesantna informacija. Inače, tečaj eura se najčešće analizira u valutnim parovima EUR / USD, EUR / GBP, EUR / JPY i sl.. Naravno, kada je riječ o Forex-u, misli se na raspon cijena između najviše i najniže, nikako na srednji tečaj eura, iz jednostavnog razloga što se ova razlika naziva spread i upravo ona donosi zaradu u forex transakcijama. Primjećuje se da su na taj način apostrofirani odnosi najvećih ekonomija svijeta što ujedno tečaj eura čini posebno interesantnim ako se zna da gospodarstvo eurozone ima značajnu ulogu u svjetskoj ekonomiji.
Dakle, srednji tečaj eura kod nas uglavnom podrazumijeva srednju vrijednost odnosa eura i kuna iz praktičnog razloga razmjene novca pri svakodnevnim trgovinskim transakcijama. Zato je vrlo važno razumjeti politiku tečaja eura i kuna, kao i domaće devizno tržište, na koje utječu brojni čimbenici, na temelju kojih se formira tečaj, a kao reper kretanja cijena u kunskoj protuvrijednosti analizira se srednji tečaj eura.

Pogledajte još tečaj eura i tečaj dolara.

Share

Tečaj dolara

0
Share

tecaj dolaraDešavanja u vezi s američkim dolarom i tečaj dolara značajno utječu na cijene drugih valuta, koje se najčešće kotiraju u odnosu na američki dolar što je rezultat kronoloških događaja na muđunarodnoj ekonomskoj i političkoj sceni. Američki dolar je postao vodeća svjetska valuta krajem Drugog svjetskog rata i bio je osnova Bretton Woods sporazuma, a osnovna uloga Bretton Woods sporazuma koji je potpisan 14. Srpnja 1944. godine od strane SAD, Velike Britanije i Francuske, ogledala se u cilju da se valutno tržište učini stabilnim. Bilo je potrebno uvođenje kontrole vrijednosti državnih valuta, što je postignuto osiguravanjem podupiranja cijena valuta i formiranjem posebnog tijela, Međunarodnog monetarnog fonda (IMF). Što više, bilo je neophodno da se u poslijeratnom period osigurati stabilan sustav za prodaju i kupovinu valuta, odnosno, da se međudržavno devizno plaćanje učini brzim i jednostavnim. Tako su se glavne valute vezale za američki dolar, a tečaj dolara dobio bitan utjecaj koji se ogledao u načinu da je oscilacija drugih valuta bila dozvoljena samo jedan posto na jednu ili drugu stranu tečaja. Ukoliko bi neka od valuta premašila ovaj opseg (mjereno u jedinicama intervencije, gdje je cijena dolara bila mjerodavna) nadležna središnja banka je morala da kupi ili proda određenu količinu da bi valutu vratila u normalan položaj. U to vrijeme tečaj dolara je bio vezan za zlato i to 35 USD za uncu zlata (približno 28 grama), a američki dolar je valuta svjetskih rezervi. Godine 1978. Međunarodni monetarni fond je ovlastio fleksibilnost valuta (free-floating of currencies) što je ujedno značilo da bilo tko može trgovati valutama, a vrijednost valuta postala je odraz trenutne ponude i potražnje na tržištu. Bez obzira što je to predstavljalo odustajanje od posebnih težišta intervencije, Središnja banka SAD-a je nastavila s povremenim reagiranjima kako bi se korigirao tečaj dolara, ali ne na unaprijed određenim razinama već po principu plutajućih valuta. Time je postognuto slobodno formiranje cijena valuta na međunarodnom financijskom tržištu, čemu je podlegao i tečaj dolara, a to je doprinijelo većoj potražnji za valutama kao uvjet poboljšanja na globalnom tržišnom razini.

Tečaj dolara igra značajnu ulogu na globalnoj financijskoj sceni što je posljedica činjenice da se dolar smatra rezervnom valutom diljem svijeta i dandanas. Inače, valutne rezerve za međudržavne transakcije, predstavljaju način za zaštitu pojedinaca i kompanija u vrijeme ekonomske i političke krize. Iako se sve više koriste i druge rezervne valute, kao što su euro i japanski jen, a portofolijo rezervnih valuta se u praksi često i mijenja ovisno o specifičnosti međunarodnih uvjeta, dolar još uvijek zauzima veliki udio. Ima podataka da se švicarski franak koristi u određenim segmentima kao rezervna, sigurna valuta, a sve više se povećavaju i zlatne rezerve. Međutim, tečaj dolara i snaga dolara u svijetu još uvijek ima najvažniji odjek na globalnom financijskom tržištu posebno putem promatranja indeksa američkog dolara (USDX). Ovu metodu prakticiraju veliki svjetski investicijski fondovi i smatraju je jednim od najvažnijih parametara za formiranje stava prema dolaru. USDX se sastoji od geometrijski ponderiranog prosjeka zbroja vodećih stranih valuta u odnosu na dolar, a taj zbroj čine šest valuta – euro, japanski jen, britanska funta, kanadski dolar, švedska kruna i švicarski franak. Shodno tome, za tradera je od velike važnosti praćenje podataka o američkoj ekonomiji, koja je i dan danas vodeća ekonomija u svijetu, kao i da je važan pokazatelj kako se na globalnom financijskom tržištu kreće tečaj dolara.

Saznajte više na temu tečajna lista, pogledajte tečaj eura.

Share

Tečajna lista

0
Share

tecajna listaTečajna lista se formira prema propisima iz Odluke o uvjetima i načinu rada deviznog tržišta koju propisuje Hrvatska Narodna Banka. Formiranje tečajne liste je obveza i nadležnost banaka i ovlaštenih mjenjača, odnosno Hrvatske Narodne Banke  na prvom mjestu. Formiranje tečajne liste, prije svega osigurava njezinu transparentnost što ujedno predstavlja mjeru zaštite građana. Praktično, kupovina i prodaja deviza je moguća isključivo u ovlaštenim mjenjačnicama, čime se onemogućava nedozvoljena špekulacija i eventualne malverzacije financijskim sredstvima. Mjenjačkim poslovima mogu se baviti isključivo banke i ovlašteni Mjanjači tako da je u njihovom domenu i formiranje tečajne liste. Tečajna lista po kojoj se obavljaju mjenjački poslovi objavljuje se jednom dnevno i vrijedi samo na taj dan. Mjenjač koji je ovlašten za poslovanje sa devizama vrši slobodno formiranje svoje tečajne liste. To naravno, mora učiniti u suglasnosti sa tečajnom listom za efektivu banke s kojom je prethodno potpisao ugovor za obavljanje mjenjačkih poslova. Što više, jednom formirana i objavljena tečajna lista obvezujuća za sve sudionike u obavljanju mjenjačkih poslova, tako da je isključivo obavezijuća njena primjena. Formiranje tečajne liste se obavljaja prema utvrđenom principu pravilno ukrštenih tečajeva, a u skladu sa međuvalutne odnosima na međunarodnom tržištu važećim u momentu formiranja tečajne liste. Isti princip vrijedi za sve ovlaštene mjenjače, odnosno one koji se bave mjenjačkim poslovima. Naravno, na prvom mjestu Hrvatska Narodna Banka, kao i sve poslovne banke svakog dana i jednom dnevno formiraju i objavljuju svoje tečajne liste za devize i tečajne liste za efektivni strani novac. Točnije, tečajna lista se formira izračunom tečaja koji se utvrđuje posebnom odlukom kojom se propisuju devize i efektivni strani novac za kupnju i prodaju na deviznom tržištu. Praksa je da se tečaj utvrđuje prema službenom tečaju kune prema euru, a kupovni i prodajni tečajevi za devize i efektivni strani novac formiraju se primjenom  i to dodavanjem i oduzimanjem u odnosu na službeni srednji tečaj kune. Marže su propisane odlukom koju donosi kabinet guvernera Narodne banke koji svakodnevno na stranicama Narodne banke objavljuje podatke o službenom srednjem tečaju kune prema euru. Pravilo je da se takav podatak objavi do 18,00 sati, a da se obvezno primjenjuje od 08,00 sati narednog dana. Inače, tečajna lista sadrži i druge relevantne valute, za koje se jednako kao i za euro određuje tečaj kune prema svakoj od tih valuta. Dakle, pored toga što Hrvatska Narodna Banka i sve poslovne banke posluju na međunarodnom međubankarskom sektoru, sve aktivnosti koje su povezane sa deviznim poslovanjem u zemlji i inozemstvu (uvoz, izvoz i sl..) Nalaze se pod kontrolom Centralne banke, kao u svim zemljama svijeta . Prema tome, svaka zemlja ima sličan sustav poslovanja kada je riječ o središnjim bankama i njihovoj nadležnosti, a posebno je važno za međudržavno poslovanje uspostavljanje pravila o deviznom poslovanju, gdje je jedan od glavnih elemenata formiranje i kontrola na koji način se primjenjuje relevantna tečajna lista.

Tečaj dolara i tačaj eura su dvije najznačajnije valute na svijetu kojima ljudi trguju i koje razmjenjuju. Upoznajte se sa njima!

Share
Go to Top