Share

euroTečaj eura je obavezna tema dnevnih vijesti sa svoje tri vrijednosti, prodajni tečaj eura, srednji tečaj eura i kupovni tečaj eura. Tečaj eura najčešće se poistovjećuje sa odnosom eura i dinara, jer je euro ustaljen u našem narodu kao neki vid alternativne valute. Ma nje su interesantni odnosi između eura i dolara ili švicarskog franka, mada se jednako dnevno objavljuju vrijednosti svih stranih konvertibilnih valuta. Šta više, srednji tečaj eura više služi kao reper u kupoprodajnim odnosima, jer najčešće interesovanje zadržava prodajna ili kupovna cijena eura u odnosu na dinar, a sve ovisno kojoj se transakciji pristupa. Iako je na globalnoj financijskoj sceni najinteresantniji odnos eura i dolara izraženo u valutnom paru EUR / USD, u našoj zemlji je daleko manje zanimanje za tečaj dolara. Šta više, srednji tečaj eura se bitno prati na svim razinama financijskog poslovanja. Promatrano s aspekta globalne financijske scene, srednji tečaj eura ima značajnu ulogu u odnosu na mnoge valute iz razloga što većina zemalja u svijetu je manje ili više ekonomski upućenana zemlje Euro zone, posebno ako se uzme u obzir činjenica da je ekonomija Euro zone jedna od najmoćnijih u svijetu. Kada je riječ o našoj zemlji, srednji tečaj eura je prirodno jako važan u području izvozne politike, jer je dobar dio izvoza iz naše zemlje usmjeren ka zemljama iz Europske unije.
Srednji tečaj eura, odnosno odnos eura u odnosu na druge svjetske valute ima veliki značaj u međunarodnom sustavu financija, što proizlazi iz činjenice da se u međunarodnim ekonomskim odnosima sustav kupoprodaje obavlja u različitim novčanim nacionalnim jedinicama zemalja koje sudjeluju u trgovini dobara. Plaćanje se obično vrši u valuti zemlje koja prodaje određenu robu, gdje se za protuvrijednost računa konvertibilni iznos u valuti kupca. Postoje migućnosti kod kojih izvoznik potražuje naplatu u nekoj drugoj za koju ima opravdan interes. Nasuprot tome, kupac obično raspolaže svojom nacionalnom valutom, a da bi došao do strane valute mora izvršiti proces pretvorbe svoje valute u traženu valutu. Međutim, svakako se i kupac i prodavač pojavljuju na deviznom tržištu, gdje se dalje mjeri odnos valuta u vidu valutnih parova na globalnom financijskom tržištu. Trgovci valutama na Forex-u sudjeluju na način investiranja kupnjom i prodajom valuta, a da pri tom prate najvišu i najnižu cijenu koju dostiže određen valutni par. U ovom slučaju srednja vrijednost nema bitnu ulogu, au našem slučaju, srednji tečaj eura u odnosu na druge valute nije interesantna informacija. Inače, tečaj eura se najčešće analizira u valutnim parovima EUR / USD, EUR / GBP, EUR / JPY i sl.. Naravno, kada je riječ o Forex-u, misli se na raspon cijena između najviše i najniže, nikako na srednji tečaj eura, iz jednostavnog razloga što se ova razlika naziva spread i upravo ona donosi zaradu u forex transakcijama. Primjećuje se da su na taj način apostrofirani odnosi najvećih ekonomija svijeta što ujedno tečaj eura čini posebno interesantnim ako se zna da gospodarstvo eurozone ima značajnu ulogu u svjetskoj ekonomiji.
Dakle, srednji tečaj eura kod nas uglavnom podrazumijeva srednju vrijednost odnosa eura i kuna iz praktičnog razloga razmjene novca pri svakodnevnim trgovinskim transakcijama. Zato je vrlo važno razumjeti politiku tečaja eura i kuna, kao i domaće devizno tržište, na koje utječu brojni čimbenici, na temelju kojih se formira tečaj, a kao reper kretanja cijena u kunskoj protuvrijednosti analizira se srednji tečaj eura.

Pogledajte još tečaj eura i tečaj dolara.

Share