Share

kladionicaKladionica i kladioničarsko poslovanje su doživjeli svoj procvat zahvaljujući prosperitetu internet tehnologije time što se, prije svega, povećala masovnost igrača na sreću. Sa druge strane, internet revolucija je donijela ogroman napredak u razvoju globalnog financijskog tržišta. Obzirom da mnogi pronalaze analogiju između ove dvije vrste popularnih biznisa, potrebno je objašnjenje svakog od njih, kao i analiza eventualnih sličnosti, ukoliko ih uopće ima. Naime, kladionica se organizira po principu i na način na koji se priređuju igre na sreću. Kladionica i klađenje zapravo jesu igre na sreću, odnosno klađenje na jedan od ishoda u igri ili slično. Forex biznis koji podrazumijeva trgovanje na globalnom financijskom tržištu po svojoj vokaciji zahtijeva znanje, profesionalnost i dobru informiranost, a shodno stupnju osjetljivosti na sveukupna događanja u svijetu koja utječu na ekonomske i financijske prilike Forex Market spada u visoko rizične poslovne pothvate. To naravo proizlazi iz činjenice mogućih naglih promjena i iznenednih dešavanja u svijetu koja su manje predvidljiva i samim tim iziskuju veliku opreznost, znanje i vještinu u trgovanju i postavci principa poslovanja uopće. Mnogi analogiju pronalaze između elemenata hazarda u igrama na sreću i trenutaka pojačane volatilnosti na Forex tržištu. U suštini, nema nikakve sličnosti jer na ishod u igri kladioničar praktički nema utjecaj, dok trgovinsku transakciju trejder može korigirati i utječe na niz faktora korištenjem pravilno izabranih indikatora u trgovanju. Shodno navedenom, često se nalazimo u nedoumici koliko su kladionica i klađenje dobar biznis i da li se klađenje uopće može tretirati kao biznis?

Prije nego što se odlučimo na klađenje najprije je potreno da razmislimo o tome koja je svrha kladionica ili šta kladionica zapravo jeste. Činjenica je da je priređivanje klađenja i kladionočarski biznis vrlo profitabilan biznis. Transparentni su podaci prema kojima je evidentna isplativost kladionica kao organizonog biznisa, kao i visina zarade vlasnika kladionica. Primjerice, u našoj zemlji i zemljama u regiji ima više desetaka registriranih poduzeća koja se bave kladioničarskim poslom i ta poduzeća posluju s više tisuća svojih poslovnica (uplatna mjesta s nazivom “Kladionica”). Poznato je da imaju ukupan promet od više milijardi dinara na godišnjoj razini. Sve to je moguće zahvaljujući primamljivim mogućnostima da je uplata listića od samo par odabranih parova za relativno vrlo male svote novca po uplatnoj kombinaciji, vrlo povoljna prilika za dobitak sa višestrukom zaradom. O tome dovoljno govore analize koje su pokazale da uplate igrača u prosjeku mjesečno i nose prosječnu plaću u Hrvatskoj.

Kladionica u fizičkom smislu označava uplatno mjesto, ali suštinski označava klađenje kao tzv. posebne igre na sreću. Klađenje podrazumijeva da se sudionik igre kladi na rezultate pojedinačnih ili skupnih natjecanja, na određeni događaj u tijeku športskog natjecanja, uspjeh sudionika u zabavno-estradnim natjecanjima, uspjeh sudionika u izborima, rezultate konjičkih utrka i utrka pasa ili drugih životinja, kao i druge događaje. Naravno, klađenje se odvija na način koji je određen pravilima igre, a klađenje na određenu odabranu kombinaciju podrazumijeva određenu visinu dobitka koja se utvrđuje u trenutku uplate tiketa i kasnije je nije moguće promijeniti, osim u posebnim slučajevima koji su predviđeni po sistemu varijabli kvota. Svaka kladionica ima tijelo koje se naziva Uprava kladionice i ona je odgovorna za ispravnost odvijanja poslovanja, odnosno poslovanje priređivanja ove vrste igara na sreću. Vlasnici kladionice mogu biti pravne osobe sa sjedištem na teritoriju Republike i registrirana su za obavljanje djelatnosti kocke i klađenja, a na temelju odobrenja nadležnih organa. Postupak za dobivanje odobrenja obavlja se prema propisanoj proceduri nadležnog organa, a nakon ispunjenja svih zadanih uvjeta uz deponiranje neophodnog depozita ostvaruje se pravo na priređivanje klađenja, odnosno, kladionica može otpočeti s radom. Osnovno odobrenje za posovanje kladionica najprije dobiva na tri godine uz mogućnost naknadnog produžetka ugovora. Svaka kladionica, odnosno uplatno mjesto, plaća određenu naknadu za priređivanje igre, odnosno klađenje, a iznos se kreće u visini 5% na osnovicu koju čini ostvarena uplata, a priređivač je po zakonu dužan voditi evidenciju o ostvarenom prometu za svako uplatno mjesto (kladionica ) na temelju čega se utvrđuje visina naknade. Način za vođenje evidencije o poslovanju kladionica propisuje resorni ministar, odnosno ministar financija. Svaka kladionica kao zasebno uplatno mjesto mora ispunjavati informatičke uvjete, tj.. mora imati jedinstvenu ažuriranu bazu podataka i da ima vidno istaknutu naljepnicu (podaci o priređivaču, lokaciji, serijski broj i rok važnosti) sa nazivom – Kladionica.

Share